Berättelser

Här lägger vi ut berättelser och erfarenheter från er medlemmar. Alla barn genomgår många olika operationer och det kan vara intressant att läsa andras historier. Under varje namn ligger en berättelse i pdf-format från hur just denna familjen upplevde den aktuella operationen och besöken på Sahlgrenska. Har du en berättelse du vill dela med dig av här, kontakta oss!
Tandhälsa hos barn med LKG

Anna Lena Sundell, barntandläkare i Jönköping har som en del i sitt doktorandprojekt undersökt mun- och tandhälsan hos 5- och 10-åriga barn med läpp-käk-gomspalt (LKG) i jämförelse med jämnåriga barn. Se bifogad fil (Tandhälsa) där Anna Lena berättar mer om detta projekt.

Kirurgen som räddar ansikten

Läs artikeln i GP om bland annat plastikkirurgen Hans Mark från Sahlgrenska i samband med den europeiska kongressen om ansiktsmissbildningar. Vi får också läsa om Olle (då tre år) och Charlie (då 23) som har spalt.