Nappflaskor:

Det finns några olika sorters flaskor till barn med spalt, det är svårt att rekommendera någon utan man får prova sig fram och hitta den som passar bäst för dig och ditt barn. 

Logoped Karin Brunnegård från LKG-teamet i Umeå har gjort en video där hon visar olika flaskor, här kan du kolla på den.

Operationstid:

Operationstid kommer ca 2-3 veckor före operationsdagen.

Inskrivning:

Man får räkna med att inskrivningen tar en heldag, bättre att vara beredd på det än att tro att man är hemma på en timma. Man ska oftast besöka en eller flera instanser; läkare och sjuksköterska på avdelningen, prata med narkosläkaren om hur sövningen går till, kontrollera öronen hos öronläkaren, besöka odontologen, fotografering. Inskrivning sker inför varje operation. Inskrivningen sker i regel samma vecka eller veckan innan operation.


Barninfo på webben:

https://www.1177.se/barnavdelningen/ kan ni titta på bilder och läsa om barnsjukhuset tillsammans med ert barn. Där finns beskrivningar och foton som visar hur det ser ut och hur det kan gå till på sjukhuset. Barnen känner igen sig när de kommer till sjukhuset och kan lättare förstå vad som ska hända. Animerade filmer om olika undersökningar finns på www.1177.se under "Barnavdelningen".


Broschyr- Du kan stötta ditt barn

Klicka på rubriken så kan du få lite tips och råd om hur du som förälder eller anhörig kan stötta ditt barn vid undersökningar och behandlingar på sjukhuset.


Broschyr- Tejp och näskrok

Hos många av de barn som föds med Läpp-Käk-Gomspalt är

näsan asymmetrisk, näsvingen på spaltsidan utdragen och

spalten i läppen bred. För att skapa bättre förutsättningar inför

den första operationen kan man inleda en förbehandling redan

under de första veckorna efter födseln, då näsans och läppens

mjukvävnader är formbara. Läs mer i broschyren genom att klicka här.
Tips på appar finns här.​