Försäkring

Vi har varit i kontakt med några av de stor försäkringsbolagen för att få veta hur det fungerar att försäkra ett barn som är född med LKG. Vi har i dagsläget fått svar från Trygg Hansa, IF och Länsförsäkringar och deras information kan ni läsa om ni klickar på pdf filerna nedan. Vi hoppas att vi kommer att kunna lägga upp fler informationer från de övriga försäkringsbolagen. Vi vill poängtera att vår föreningen inte favoriserar något försäkringsbolag utan enbart lagt upp den informationen vi har fått från respektive bolag.