Allt fler adopterade barn har LKG

Barnens Vänner är en av fem adoptionsföreningar i Sverige. Vi arbetar med att sammanföra svenska familjer som vill adoptera med barn från fem olika länder, som behöver en ny familj.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att barn som adopteras till Sverige har någon form av i förväg känt särskilt behov. Under 2010 adopterades 69 barn till Sverige med Barnens Vänners hjälp. Av dem hade nästan 60 % någon form av särskilt behov. Den vanligaste diagnosen var LKG.

Filip 2,5 år

Förklaringen till varför allt fler barn med särskilda behov adopteras till Sverige har att göra med utvecklingen i barnens ursprungsländer. Positiv ekonomisk utveckling i många länder gör att färre barn överges och att allt fler barn får en adoptivfamilj i ursprungslandet. Dessvärre överges fortfarande många barn som har någon form av särskilda behov och dessa barn har också svårt att få en nationell adoptivfamilj. Orsaker kan vara att det är dyrt med läkarvård eller att dessa barn har svårt att bli helt accepterade av omgivningen. Det gör att det blir allt vanligare att de barn som behöver en internationell adoptivfamilj har någon form av särskilda behov.

2010 kom nästan en tredjedel av alla barn som adopterades till Sverige från Kina. Adoptionsmyndigheten i Kina ger oss utländska organisationer som de samarbetar med möjlighet att aktivt föreslå familjer till de barn som har någon form av särskilda behov.

Familjer som vill adoptera från Kina får därför uppge om de är öppna för att ta emot barn med särskilda behov och i så fall vilka diagnoser de är öppna för. Det gör att många familjer söker information om de vanligaste diagnoserna. Eftersom LKG länge varit en vanlig diagnos är det många familjer som börjar ta reda på information om diagnosen och blir öppna för att barnet har den. Familjerna behöver inte ha några speciella förutsättningar för att få ta emot ett barn med LKG utan vi kontrollerar att de verkligen är insatta i vad det kan få för praktisk och mental innebörd att leva med ett barn med diagnosen.

När familjen får reda på att de får adoptera ett barn med LKG så brukar de meddela närmaste LKG-team att de kommer att komma till Sverige. Barnen brukar vara mellan 1 och 5 år och det är olika om de har fått någon operation i Kina. Det är idag ganska vanligt att läppen opererats.

Vi pratar varje dag med familjer som vill adoptera och framhåller alltid att det är många barn med särskilda behov som behöver familj och gläds över att antalet familjer som är öppna för detta ökar varje månad. Eftersom adoption handlar om att ge barn som behöver det en ny familj är det en självklarhet för oss.

/Mona Berglund

Informatör Barnens Vänner 

Barnens Vänner internationell adoptionsförening

Hemsida www.bvadopt.se

E-mail: bv@bvadopt.se

Telefon: 0911- 66 500